• Kraftringen har meddelat att vissa kraftledningar inom vårt område ska tas bort. Enligt information som erhållits ska våra gångstigar snart återställas efter tidigare grävarbete. Till hösten ska det ske översyn av våra diken.
  • Sedan en tid tillbaka är bastuelementen bytta i herrbastun. Nu är det viktigt att vi är försiktiga med att slänga vatten. Läs anslaget i bastun
  • Föreningens elförbrukning har ökat avsevärt jämfört med förra året. Med tanke dagens elpriser är detta mycket orovarslande. Någon form av besparing måste ske. Styrelsen återkommer om detta.
  • Tidpunkt för höststäddag meddelas senare separat anslag.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad