Hej

Nu närmare vi oss inkopplingar av Ljungbyheds vattnet i Ljung. Sänder lite info om vad som komma skall. Datum för inkopplingar kommer troligen bli i vecka 47

Område 1, 2 och 3 blir det lite enklare omkopplingar som troligen tar ungefär 4 timmar styck. Dessa område blir inte påverkade vid stora omkopplingen

Vid stora omkopplingen stänger vi vattnet i hela övriga Ljung. Detta blir en längre avstängning beräknad tidsåtgång cirka 8 timmar

Info skall komma 2 dagar innan avstängning, via SMS-utskick anmäl er till dessa via Klippans kommuns hemsida

 

Med vänlig hälsnin

Ola Hjort, Projektledare VA avdelningen

Klippans kommuns kundtjänst – 0435280 00 

Klippan kommun
Kategorier: Infoblad