Infoblad december – 2018

Information från styrelsemötet den 4:e december.
Ekonomin följer vår budgetprognos för 2018-19.
Fortfarande 2 st årsavgifter som ej är betalda, arbetet med att få in
dessa fortsätter.

Under höst/vinter kommer det att ske en kontroll utav de diken
som leder bort ytvattnet, detta för att undvika översvämningar och
annat obehag.

Takbytet på kontoret är nu i princip klart, ny papp, läkt, pannor,
vindskivor, takavattning samt plåtarbete.

Vannkärrsvägen används för uttransport utav timmer från
grannskogen, ägaren åtgärdar eventuella skador på vägen.

Ni som inte har skickat in er mailadress, ombedes göra detta,
betydligt billigare och enklare för föreningen när information
behöver skickas ut. Adressen är kontakt@skaralidfritid.se.

Vid försäljning utav fastighet så glöm ej att anmäla detta till
föreningen. Säljarens namn, adress, fastighetsbenämning samt
köparens namn och adress. Detta för att vi skall kunna hålla vårt
fastighetsregister aktuellt. Samma mailadress som ovan.

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktig
God Jul och Ett Gott Nytt År!

Nästa styrelsemöte 15/1 2019.

Kategorier: Infoblad