Infoblad februari – 2020

Information från styrelsemötet den 25 februari 2020.

  • I enlighet med tidigare underhållsplan är nu byte av tak på dam- och herrbastun genomförd. Nu återstår ett takbyte på motionslokalen.
  • Stopp i ett dike på Hallontäppan har åtgärdats. Klippans kommun kommer att lägga ny vatten- och avloppsledning inom föreningens mark. Detta kommer inte att påverka någon enskild fastighetsägare.
  • Grävning till fiber inom vårt område närmar sig nu slutet. Återställande av vägar pågår. När detta är klart kommer besiktning ske.
  • Styrelsen beslutade att fiber ska kopplas in på kontoret.
  • Styrelsen beslutade att vårstäddag ska genomföras lördagen den 25 april. Separat inbjudan kommer att anslås på anslagstavlan och hemsidan.
  • Styrelsen beslutade att Alex Barrit ska gå in som tillförordnad ordförande vid Marianne Bredvigs frånvaro.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad