Infoblad februari – 2021

Information från styrelsemötet den 02 februari 2021.

    • Styrelsen har tidigare informerar om en förändring av poolområdet där det även ingår blästring, målning av poolen. Styrelsen har fått in del offerter detta arbete. Styrelsen kan konstatera att föreningen i dagsläget enbart kan finansiera själva iordningställandet av poolen. Styrelsen kommer att ta in fler offerter från aktörer marknaden.
    • Efter allt grävarbete är nu våra vägar besiktigade. Bjäre Kraft kommer att leverera 70 ton grus som vi sedan själva får lägga ut.
    • Styrelsen har tillskrivit Länsstyrelsen angående begäran om sänkt hastighet till 50 km på Ljungavägen.
    • Styrelsen har beslutat att öppna toaletten uppe vid anläggningen.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad