Information från styrelsemötet 2022-01-25
  • Inom området har det vissa platser skett grävning av diken och reparation av vägar.
  • Vår vaktmästare har meddelat att det finns behov av att ta bort en del träd vid anläggningens parkering
  • Vår ordförande har tidigare fått besked från berörda myndigheter att det är ok att sätta upp blåvita skyltar om rekommenderad hastighet (50 km). Styrelsen beslutade att föreningen ska köpa två skyltar som kommer att sättas upp Ljungavägen
  • Styrelsen beslutade att redskap som inte längre kan användas ska säljas blocket. För närvarande är det en borste och ett schaktblad till traktor
  • Frågan om solpaneler har tidigare varit agendan. Föreningen har fått offerter från tre företag. r att kunna vidare i handläggningen måste styrelsen ta fram mer underlag för att kunna göra rätt bedömning. Styrelsen kommer därefter ha ett separat möte angående inköp av eventuella solpaneler
  • Ny ladufogde är PerOlof Winberg (info anslagstavlan). Styrelsen beslutade att ladan är bokningsbar 1 maj 30 september 

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad