Infoblad juli – 2019

Information från styrelsemötet den 2:e juli.

  • Årets resultat visar på som tidigare meddelats på ett minus resultat på 94 420:00.
  • Intresserade kan gå in på vår hemsida och detalj studera resultaträkningen.
  • Utav årets medlemsavgifter så är alla utom 1 st betalda. Denna person verkar vara omöjlig att få tag på, men efterforskningen fortsätter.
  • Alla punkter efter besiktningen på grävarbetet på vårt område är nu åtgärdade. Bjäre Kraft önskar en uppställningsplats för sitt material inför fiberinkopplingen. Plats vid gamla tippen är lämplig för detta.
  • Kallelse till årsstämman är nu utskickade per post, allt material inför stämman är som sedvanligt utlagt i motionslokalen samt finns på vår hemsida.
  • Alla medlemmar hälsas än en gång välkomna till årsstämman lördagen den 20:e juli klockan 13:00, plats Ljungagillet och kom i tid.
  • För övrigt så får denna styrelse tacka för sig och önska alla en härlig sommar.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighets förening

Kategorier: Infoblad