Infoblad Juni – 2020

Information från styrelsemötet den 16 juni 2020.

  • Glädjande nu är att poolvattnet har återhämtat sig till normal klarhet. Detta bl.a genom en stor arbetsinsats av vår vaktmästare.
  • Klippning av områdets diken är påbörjad och fortsätter efter midsommar
  • Grävning för fiber till kontoret är nu klart.
  • Föreningens bokslut är nu klart och visar ett överskott om 13 363 kr jämfört med förra årets förlust om 94 420 kr.
  • Kallelse till årsstämman kommer nu att skickas ut. Vederbörligt material inför stämman kommer att finnas utlagt innanför dörren till motionslokalen from. 1/7 17/7 mellan klockan 08.00 20.00. Kommer även att finnas vår hemsida.
  • Styrelsen vill tacka för sig och önska alla medlemmar en härlig sommar.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad