Infoblad maj – 2019

Information från styrelsemötet den 5:e maj.

  • Som tidigare meddelats så har vi ett minusresultat detta år.Mer info kommer efter nästa styrelsemöte.
  • Merparten utav årets medlemsavgifter är betalda, återstående avgifter kommer kassören att överlämna till kronfogden för åtgärd. 
  • Takbyten på bastubyggnaderna kommer först att ske under hösten, aktuella byggfirmor är fullbokade fram till dess.
  • Slutbesiktning utav Kraftringens grävningsarbete har skett, några mindre anmärkningar som snarast kommer att rättas till.
  • 4 st nya bänkar/bord är inköpta, placering vid Ljungagillet.Arbetet med att starta upp poolen är i full gång, återkommer med öppningsdatum.
  • Påminner om årsstämman som i år äger rum lördagen den 20 juli, kl 13:00, plats Ljungagillet. Material till stämman kommer att skickas ut i god tid innan stämman och kommer som sedvanligt att finnas i motionslokalen för avhämtning samt på vår hemsida.
  • Söderåsens Miljöförbund har begärt in dokumentation angående drift och skötsel utav vår pool och godkänt den efter att ha erhållit dessa, samt därefter skickat en tillsynsfaktura, detta får vi nog förvänta oss årligen.                         
  • Nästa styrelsemöte i början utav juni 2019.

-Styrelsen

Kategorier: Infoblad