Infoblad mars – 2019

Information från styrelsemötet den 12:e mars.

  • Årets resultat visar på ett minus resultat, hur stort beror på om och iså fall vilka avskrivningar som vi skall göra.
  • Styrelsen har för avsikt att fortsätta med de nödvändiga takbytena på motion och bastubyggnaderna. Vår förhoppning är att ett till tak är åtgärdat innan årsstämman.
  • Flisning utav rishögen vid den tidigare tippen är klar.
  • Grävarbete pågår för fullt på vårt område, där det är möjligt så samordnas el och fiberkabel nedgrävningen. Entreprenören ansvar för återställande utav marken.
  • Fortfarande inte någon info om när fibernätet kan tas i bruk.
  • Räkningarna på årets medlemsavgift kommer att skickas ut i början utav april. Förfallodag 30 april.
  • Vårens arbetsdagar blir lördagarna 13 april samt 27 april. Samling bägge dagarna kl 9:00 vid kontoret. Alla hälsas hjärtligt välkomna.
  • Ordförande Marianne Bredvig har skaffat sig ett svenskt telefonabonnemang. 076-0109464
  • Nästa styrelsemöte 7:e maj 2019.

-Styrelsen

Kategorier: Infoblad