Information från styrelsemötet den 9 oktober 2018.

Ekonomin följer vår budgetprognos för 2018-19.

Till de som betalar årsavgiften halvårsvis, det är daxs att betala, faktura är utskickad.

Kraftringen har meddelat oss att de skall vädersäkra sina luftledningar i vårt område. Dvs gräva ner dessa, allt för att kunna säkra elleveranser även under svåra väderförhållande.

I samband med detta så uppför Kraftringen 3 st kopplingsskåp på föreningens mark. För detta så får vi ersättning med 23670:00.

På arbetsdagen den 6:e oktober deltog ett 20-tal medlemmar. Ett stort tack till dessa. Lördagen den 20:e oktober hade alla en ny chans att hjälpa till.

Takbytet på kontoret skall utföras. Start november – december 2018.

Vår nya hemsida är nu igång, ett stort tack till den medlem som på helt frivillig basis har konstruerat denna.

Nästa styrelsemöte, 4:e december 2018.

Styrelsen

Kategorier: Infoblad