Infoblad oktober – 2020

Information från styrelsemötet den 06 oktober 2020.

  • Takbyte motionslokalen kommer att påbörjas i mitten av november månad.
  • Tre utförare kommer att lämna offert ombyggnad av poolområdet och tennisbana. Mer information om detta när processen kommit längre.
  • Fibergrävningen är ännu inte klar inom området. Besiktning av vägarna kommer att genomföras när grävningen är helt klar.
  • Nya rör är installerade i kemikalierummet (poolen). Fanns stort behov att byta ut dom gamla.
  • Kommunjägaren kommer att påbörja avskjutning av kråkor och skator inom vårt område.
  • Föreningens höststäddag bestämdes till lördagen den 7 november. Separat inbjudan kommer att anslås föreningens anslagstavla och hemsida.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad