Information från styrelsemötet 2021-10-26
  • Efter tidigare skada vägen har ny rörgenomdragning åtgärdats Björnbärssnåret
  • Alla fastighetsägare uppmanas att rensa framför rörgenomdragningen i sina diken.
  • Föreningens renovering av poolen kostade 392 859 kr. Pool och kemikalieutrymmet i kontorsfastigheten har också genomgått en renovering till en kostnad om 95 969 kr.
  • Föreningen har ännu inte haft någon vattenkostnad vi tidigare löpande har betalt för mycket.
  • Ordföranden har haft en lång konversation med Länsstyrelsen och Trafikverket angående sänkt hastighet på Ljungavägen. Länsstyrelsen tillstyrker inte sänkt hastighet. Däremot kan föreningen utan att det påverkar statsbidraget för vägen sätta upp blåvita skyltar om rekommenderad hastighet. Styrelsen återkommer med besked om detta.
  • Det har kommit till styrelsens kännedom att obehöriga har vistats i bastun vilket givetvis inte är ok. Anslag kommer att sättas upp vid bastuhusen.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad