Infoblad september – 2019

Information från styrelsemötet den 10 september 2019.

  • Hyreshöjningen för ladan diskuterades. Styrelsen beslutade om oförändrad avgift.
  • Föreningens fondavsättning finns nu särredovisad under konto reparationsfond bank.
  • Föreningens elavtal ska omförhandlas våren 2020.
  • Styrelsen beslutade att två tak ska bytas detta år.
  • Arbetet med att vända plattorna kring badet är tänkt att påbörjas under mars/april.
  • Styrelsen har vid kontroll sett att det finns många stopp i diken som måste åtgärdas. Styrelsen undersöker detta vidare.
  • Föreningen har nu fått två räddningskransar från Trygg-Hansa. Frågan uppkom vid årsstämman och beställningen av dessa gjordes därefter.
  • Förslag på skrivelse till Europaparlamentet har inkommit från Jörgen Rosenqvist. Styrelsen färdigställer skrivelsen.
  • Styrelsen beslutade att höststäddag ska genomföras lördagen den 19 oktober. Separat inbjudan kommer att anslås på anslagstavlan och hemsidan.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad