Information från styrelsemötet den 12 juni 2018.

Verksamhetsårets resultat blev en förlust på 110 677:89 kronor.

Främsta orsaken är stora reparationskostnader på poolen. Styrelsen beslöt därför om en extra utdebitering för att täcka föregående års förlust. Utdebitering senast den 15 september.

Utav årets medlemsavgifter så är fortfarande 85 235:00 kronor obetalda. Merparten svarar ett företag med många obebyggda tomter för.

Inkassoåtgärder är igångsatta.

Poolen öppnades den 1 juni efter en välbehövlig ommålning. Ett stort tack till de personer som rent ideellt ställde upp och målade.

Ett antal parasoller är inköpta och monterade på poolmöblerna.

Ett rör till barnpoolen visade sig ha rostat sönder vid uppstarten. Detta är nu åtgärdat och poolen fungerar fullt ut.

Den 21 juli är det årsstämma, kallelse kommer att skickas ut, materialet kommer som vanligt, att dels finnas på hemsidan, dels finnas i motionslokalen.

Till hösten så kommer en ny och modernare hemsida att presenteras.

Styrelsen vill tacka alla för detta år och önskar en skön sommar.

Kategorier: Infoblad